Produkt info

elementvegger, foldedører, skyvevegg, fleksible vegger
mobile vegger, blokkvegger, romavdeling, flyttbare vegger
akustik, brannvegg, lydisolering i fleksible rom, automatisk lukning, teleskoplukning med 2000Nm
EASYmatic logo
gjennomsiktig mobilvegg, lyd reduksjon Rw 50 db, glassmobilvegg
glass skyvevegg, fleksible glassvegger, glass foldedørrer
glassfoldevegg med aluminiumsrammer, oppdeling av rom, shopfronts
elementvegger, mobile glassvegger, romavdeling i glass, fleksibel shopfront i glass

SAXI produktlinje

 

SAXI120 Foldevegg

En sammenhengslet veggkonstruksjon til oppdeling av rom med moderate krav til lydisolering, med gangdør som siste element som standard. Elementene vil alltid stå parkert i veggaksen, på én eller begge sider. Saxi120 Foldevegg leveres også i en BD versjon.

 

SAXI600 Mobilvegg

En meget fleksibel løsning når det stilles store krav til lydisolasjon, funksjon og parkering av elementene. Veggen er bygd opp av enkeltkjørende elementer med mekanisk tetning mot gulv og toppskinne. Elementene kan parkeres på sidespor utenfor hovedskinnen. Lydreduksjon opp til Rw 59 dB. Saxi600 Mobilvegg leveres også i en BD versjon.

 

SAXI 600 Mobilvegg EASYmatic®

EASYmatic® er en automatisk lukning av mobilveggens tetninger. Systemet er styrt av mikroprosessorer og foregår elektrisk. EASYmatic® gir en større sikkerhet for optimal lydreduksjon. Den automatiske lukningen av teleskoptetningene sikrer at alle mobilveggens tetninger blir lukket korrekt og at et ensartet trykk på 2000Nm oppnås.

 

SAXI 600 Mobilvegg Full Glass Elements

Fullglass mobilvegg - en gjennomsiktig mobilvegg med 50 mm smale rammer bak glass. En elegant løsning der elementene kan kombineres med andre elementer i 600 EASYmatic serie uten at det går ut over lyden. Løsningen gir en lyd reduksjon av Rw 50 dB.

 

SAXI900 Glassfoldevegg/Tre

Er bygd opp av trerammer med isatt glass. Løsningen er ideell til oppdeling av vanlige rom hvor lysgjennomgang fra rom til rom er ønskelig.

 

SAXI910 Glassfoldevegg/Alu

En løsning basert på aluminiumsrammer montert med glass, til oppdeling av vanlige rom så vel som shopfronts eller lignende. Kan leveres som sammenhengslet veggkonstruksjon eller enkeltkjørende elementer.

 

SAXI920

En visuelt elegant løsning med herdet glass. Elementer uten loddrette profiler sikrer et nesten 100 % transparent skille. Meget anvendelig til oppdeling av åpne kontorlandskap og innendørs forretningsfasader.

 

SAXI Foldedører

Saxi har produsert og solgt foldedører siden 1937. Vi har i alle disse årene lagt vekt på at våre produkter skal forbindes med kvalitet. Vi har vært opptatt av å skape funksjonelle og praktiske løsninger til det beste for våre kunder. Dette gjenspeiler seg i vårt produktspekter som er i stadig utvikling.

 

 

 

 

Saxi løsninger

Den mest effektive utnyttelse av dyre kvadratmeter har alltid vært en utfordring for byggebransjen. Når et større rom skal kunne deles i to eller flere mindre rom gjelder ikke bare kravet til et fysisk skille. Løsningen skal også kunne være fleksibel, lydtett, brannsikker og ha et attraktivt design.

 

Valg av endelig løsning kan være styrt av flere faktorer som er avgjørende for sluttresultatet. Økonomi har ofte en vesentlig innflytelse. I tillegg vil produktenes dokumenterte yteevne være vesentlige faktorer som er avgjørende for det ferdige resultat.

 

Det finnes mange leverandører innenfor oppdeling av rom, og det kan være vanskelig å sammenligne løsningene fra de enkelte tilbyderne. Dette skyldes først og fremst at det er begrensede bransje- og myndighetsmessige krav til spesifikasjoner som kan gi en profesjonell og saklig sammenligning av produktene. Det er for eksempel ingen Norsk Standard eller Europeisk standard for merking av mobile vegger med brannmotstandsevne.

 

 

 

 

Produktkrav

Når bygningsreglementet stiller brannkrav til en skillevegg må de lokale brannmyndigheter godkjenne løsningen i hvert enkelt tilfelle. Derfor har vi testet våre vegger etter gjeldende standard i akkreditert prøvingslaboratorium for å sikre at myndighetene har et reelt bedømmingsgrunnlag.

 

Når vi snakker om lyd er vilkårene de samme. Her er det ikke bare myndighetene som godkjenner produktets egenskaper, men brukerne selv. Dette kan ofte vise seg å være en enda hardere dom. Den faktiske demping av lyd mellom to rom er i stor grad avhengig av produktets kvalitet.

 

 

 

 

Test & kontrol

Saxis kunnskap er ikke bare basert på mange års erfaring innen mobil rominndeling. Vi bygger også våre løsninger på fakta. Alle Saxis produkter gjennomgår en kvalitetssikring som danner grunnlag for vår høye standard - kanskje til og med markedets høyeste. Når vi sier at produktet har en brannsikkerhet på BD60, så er det ikke en ca. angivelse, det er testet fakta. På samme måte som en angivelse av lydisolasjon på Rw59dB er laboratoriemålt og gis som en garanti på produktet.

 

Bare gjennom test og kontroll kan vi garantere for våre produkters egenskaper, en garanti som 100 % sikrer at du får det du ber om.

 

Alle prosesser blir styrt fra A til Å etter en nøye fastlagt prosedyre. Derfor kan du forvente at alt fra prosjektering til ferdig montasje er én kontrollert og profesjonell arbeidsprosess, og alltid i overensstemmelse med våre egne høye kvalitetskrav.

 

 

 

 

Den riktige pris

Saxi produserer alle produkter og løsninger på egen fabrikk i Sverige eller i samarbeid med kvalitetsleverandør i Tyskland. Derfor kan vi være sikre på at kvaliteten er den beste.

 

Høy kvalitet betyr at Saxis produkter ikke alltid er de billigste på markedet hvis man ser på kostprisen alene.  Vi er til gjengjeld sikre på at prisen i det lange løp er meget konkurransedyktig.

 

Med Saxi får du også en samarbeidspartner som tar ansvar og som er fast bestemt på alltid å levere det beste – og riktige – resultat for deg. Med andre ord er det ikke prisen du bør fokusere på hos Saxi, men snarere alt det vi sparer deg for…

 

 

 

 

Informasjon om brann

Ifølge bygningsreglementet stilles det ofte brannkrav til skillevegger, herunder også foldevegger. En foldevegg kan utgjøre en BD bygningsdel 30 eller 60. Ingen av disse veggene kan leveres som selvlukkende. Det krever at brukeren lukker veggen riktig.

 

Et brannkrav er i mange tilfeller ensbetydende med et høyt lydkrav. I praksis betyr det at man ved stor lydgjennomgang vil oppdage at veggen ikke er riktig lukket.

 

Branngodkjennelse

Det er ingen myndighetskrav om brannklassifisering (merking) av foldevegger, da det ikke finnes en Norsk Standard på området. I tilfeller hvor bygningsreglementet krever at foldeveggen skal oppfylde brannkrav, er det derfor de lokale brannmyndigheter som skal godkjenne veggen.

 

Saxi har branntestet sine vegger etter gjeldende europeiske standarder og dermed skapt et reelt grunnlag for bedømmelse.

 

Bruk SAXI

Alle er velkomne til å kontakte SAXI Produkter AS på tlf. 994 66 510 og trekke på vår erfaring om brannklassifikasjon

 

 

 

 

Informasjon om lyd

Ønsket om god lydisolasjon er ofte forbundet med behovet for fleksible veggløsninger.

 

Behovet for lydisolasjon er individuelt og avhenger av hva de atskilte rom skal anvendes til.

 

Eksempelvis skal lydisolasjonen mellom to undervisningsrom uten dørforbindelse i følge NS8175 være 48 R’w.

 

Likeledes skal lydisolasjonen mellom undervisningsrom og fellesareal med dørforbindelse i følge NS8175 minst være 35 dB.

 

Se avsnittet "Eksempler på lydkrav og subjektiv oppfattelse av lydisolasjon" for ytterligere informasjon.

 

Saxis produktprogram omfatter en rekke lydisolerende mobile veggsystemer. Foldevegger kan yte lydreduksjonstall Rw = 31-48 dB, mens mobilveggene kan yte lydreduksjonstall Rw = 39–59 dB.

 

Disse lydreduksjonstall refererer til målinger utført i lydlaboratorier.

 

Tilleggsinformasjon KLIKK HER

kvalitets foldedørrer, enkel rom avdeling

Telefon: +47 994 66 510

Saxi Produkter AS

Nannestadgt. 3

Lillestrøm

Telefon: +47 994 66 510

 

Distrikt | Kristiansand

Bergen Saxi-Vest AS

Godesetdalen 10 Forus

Telefon: -47 51 80 22 80

Mobil: +47 90 23 70 36

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

elementvegger, foldedører, skyvevegg, fleksible vegger
mobile vegger, blokkvegger, romavdeling, flyttbare vegger
akustik, brannvegg, lydisolering i fleksible rom, automatisk lukning, teleskoplukning med 2000Nm
gjennomsiktig mobilvegg, lyd reduksjon Rw 50 db, glassmobilvegg
glass skyvevegg, fleksible glassvegger, glass foldedørrer
glassfoldevegg med aluminiumsrammer, oppdeling av rom, shopfronts
elementvegger, mobile glassvegger, romavdeling i glass, fleksibel shopfront i glass
kvalitets foldedørrer, enkel rom avdeling
elementvegger, foldedører, skyvevegg, fleksible vegger
mobile vegger, blokkvegger, romavdeling, flyttbare vegger
akustik, brannvegg, lydisolering i fleksible rom, automatisk lukning, teleskoplukning med 2000Nm
EASYmatic logo
gjennomsiktig mobilvegg, lyd reduksjon Rw 50 db, glassmobilvegg
glass skyvevegg, fleksible glassvegger, glass foldedørrer
glassfoldevegg med aluminiumsrammer, oppdeling av rom, shopfronts
elementvegger, mobile glassvegger, romavdeling i glass, fleksibel shopfront i glass
kvalitets foldedørrer, enkel rom avdeling
mobile vegger, blokkvegger, romavdeling, flyttbare vegger
elementvegger, foldedører, skyvevegg, fleksible vegger
gjennomsiktig mobilvegg, lyd reduksjon Rw 50 db, glassmobilvegg
akustik, brannvegg, lydisolering i fleksible rom, automatisk lukning, teleskoplukning med 2000Nm
EASYmatic logo
glassfoldevegg med aluminiumsrammer, oppdeling av rom, shopfronts
glass skyvevegg, fleksible glassvegger, glass foldedørrer
elementvegger, mobile glassvegger, romavdeling i glass, fleksibel shopfront i glass
kvalitets foldedørrer, enkel rom avdeling
elementvegger, foldedører, skyvevegg, fleksible vegger
akustik, brannvegg, lydisolering i fleksible rom, automatisk lukning, teleskoplukning med 2000Nm
EASYmatic logo
mobile vegger, blokkvegger, romavdeling, flyttbare vegger
gjennomsiktig mobilvegg, lyd reduksjon Rw 50 db, glassmobilvegg
glass skyvevegg, fleksible glassvegger, glass foldedørrer
glassfoldevegg med aluminiumsrammer, oppdeling av rom, shopfronts
elementvegger, mobile glassvegger, romavdeling i glass, fleksibel shopfront i glass
kvalitets foldedørrer, enkel rom avdeling
glassfoldevegg med aluminiumsrammer, oppdeling av rom, shopfronts
kvalitets foldedørrer, enkel rom avdeling